ha a blogunk NEM TECCENE...

Címkefelhő - a lényeg (klikk!)

Utolsó kommentek

Látogatók

Ezmiez?!

HU(ngarológia)

Akiket már 'kifiléztünk'

Esterházy Péter: Harmonia caelestis

2008.06.10. 14:18 kiscsiga (törölt)

Ez a post az evocatio.blog része (a lényege jobboldalt olvasható), tehát nem kizárólag a HC "ismeretlen" vendégszövegeit keressük, hanem feltüntetjük az összes, a szövegben megemlített szerzőt is!


Akkor kezdjük el! A végére érünk? A teljességre tényleg csak törekszünk. Az adatok a Digitális Irodalmi Akadémia digitális kiadásából (Vendégszövegek jegyzéke, készült a könyv német nyelvű kiadásához mellékelt lista alapján), a litera.hu "Ajtó ablak nyitva van - szövegkereső társasjáték" topikjából és az angol nyelvű kiadás irodalomjegyzékéből, valamint saját "megfejtésből" származnak. Összekapcsoltam a források információit. Köszönettel fogadjuk az észrevételeiteket, kiigazításokat, további információkat!

 

 

Vendégszövegek (szószerinti vagy torzított idézetek) és a szövegben megemlített szerzők, művek, szereplők jegyzéke

Rövidítések: I. (Első könyv, II. (Második könyv), m. (számozott mondat), említve (a szövegben megemlített szerző, mű, szereplő)

MONA ABAZA: The Changing Image of Women in Rural Egypt
ADY ENDRE + említve „Helmeczi úr, szerettük nagyon, sírva fakadt az Ady-verseken” II/32, említve: Dózsa György unokája II/133
AHMATOVA említve „Nem ismerem partjaim, mondja egy Ahmatova-verssor.” II/114;
IBN HAZM AL-ANDALUSI: Das Halsband der Taube
ANDERSEN-mesék említve I/302. m.
SHERWOOD ANDERSON: Winesburg, Ohio
APOR Péter: METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE. AVAGY AZ ERDÉLYI RÉGI SZOKÁSOK ÉS RENDTARTÁSOK, AZ KIK VOLTAK S MÚLTANAK, S ÚJAK SZÁRMAZTANAK (TIZEDIK CZIKKELY.Az régi erdélyiek temetésirõl) Apornál: „A férfiak azért azelőtt az nagyja az embereknek pár nyusztos süveget viselt pompára, medály rajta s abból kolcsogtoll állott ki...bőrös kapcás nadrágban, vagy csak matéria- vagy szép gyolcskapcában..." EP: "Már elő volt készítve a nyusztos süveg (medály rajta s abból kolcsagtoll állott ki), a matéria köntös, a bőrös kapcás nadrág, de oda lett téve még egy szép gyolcskapca is meg az olvasó, apróbb cseresznyényi csontszemekből." I/357. m.
AQUINÓI SZENT TAMÁS említve I/287. m.
ARANY JÁNOS Toldi torzítás: "Repül a nehéz Plettenberg-vagyon, ki tudja , hol áll meg.” II/12, „ne lássam a tikkadt szöcskenyájakat” II/83.
Auswahl der Gedichte des frühen Mittelalter
ASHMEAD-BARTLETT, ELLIS, említve: "Bartlett a The tragedy of Europe könyvében" (The Tragedy of Central Europe, I/206. m.), „Ashmed Bartlett angol újságíró The tragedy of Europe – könyvében eltorzítva írja le az egész jelenetet” II/99
AUSTEN, Jane, említve: Büszkeség és balítélet I/232. m., „Szerette az angol regényeket, különösen a Büszkeség és balítéletet, magát Mr. Bennettnek (sic! Bennet) képzelve. Közel állt hozzá Mr. Bennett fanyar okossága, semmire se törekvő intelligenciája. Úgy vélte, Mr. Bennett is szomorú ember.”;
AZIZ AL-AZMEH szóbeli közlése
BAJCSY-ZSILINSZKY említve II/103
BALZAC említve II/157
Verssorok BARÁNSZKY LÁSZLÓtól
BAROLSKY: Giottos Vater
DONALD BARTHELME: Der tote Vater (Fordította: Marianne Frisch és Martin Kluger), A halott apa – The Dead Father (I/113. 143, 144. 145. 146. m.)
BASCH Lóránt említve II/157
SAMUEL BECKETT: Katasztrófa (I/332. m.)
S. BELLOW: Herzog (I/36. m.)
BENJAMIN, Walter említve
BERÉNYI LÁSZLÓ: A gyufa történetéről; „Mert ahogy Berényi László A gyufa története című hézagpótló könyvében olvastam, nem szerettek az urak szivarra gyújtani az akkor használt kénes gyufákkal.” II/7 (csak ilyen könyvet találtam: SZATHMÁRY László, A gyufa története a XIX-ik század végéig) ?
BERZSENYI Dániel „Forr a világ bús tengere…Ó magyar” „De jaj, csak így jár minden az ég alatt.” „Felforgat a nagy századok érckeze mindent: ledűlt már a nemes Ilion, a büszke Karthago hatalma, Róma a erős Babylon leomlott.” II/80 (A magyarokhoz), Berzsenyi Dániel neve említve II/80
KLAUS BEYRER: Die Postkutschenreise
BIBLIA: I/10. m. vége: ”…csak az erénnyel párosult nemesség ér valamit, hö-hö, nem a származás, amely önmagában csak olyan, mint a meszelt koporsó: belül rakva undoksággal.” Az utolsó szavak a Bibliából valók: Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. (Károli Biblia, Máté 23:27) Az eltérések abból adódhatnak, hogy Esterházy más fordítást használt.; „Busmant vetettetek, konkolyt arattatok.” (I/250. m.); „porból vagyunk és porrá leszünk” (I/346. m.), ? „Földi Állat” (I/256. m.); „…szétvált mint a Vörös-tenger” II/26; Lucifer (több helyen); ; „Péter árulását, dico tibi, Petre (ez még latin), mondom neked, Péter, mielőtt a kakas szólna, háromszor fogod eltagadni, hogy ismerte.” II/78, Cantavit Callus (sic! gallus) (megszólalt a kakas) II/78; Bábel tornya (543. o.); Miatyánk, Üdvözlégy, Paradicsom II/180
BLY, Robert említve I/249. m.
BODOR ÁDÁM: Az érsek látogatása
BORGES elbeszélései
GESINE BOTTOMLEY
BORNEMISSZA PÉTER: Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Elektrájából (55., 56. o., I/39. m., „Kicsoda hittevolna…”, .torzítás: Agamemnon helyett "annak az embernek", Görögország helyett Dunántúl)
BREHM említve: Brehm: Szerelem az állatok világában ("lexikoncsalódásom") II/77
H. C. BUCH: Die Entmündigung
BURTON, Richard Francis említve „Nagyapám bírta az Ezeregyéjszaka teljes kiadását, egy igazi raritás, Londonból hozta, Sir Richard Francis Burton fordítása” II/12
ITALO CALVINO: Palomar
CAMUS: A bukás
CHAMISSO, Adalbert említve II/75
CHANDLER, Raymond említve II/7
DANIIL CHARMS: Zwischenfälle
CHARTERIS, Leslie említve: Simon Templar (Az Angyal)
CHESTERTON: Der stumme Ochse (Aquinói Szent Tamás)
Ch. baráti közlése (»női kipárolgás«)?
CIANO említve: "Ciano Naplói (Bern, 1946, 87. oldal)" II/101;
CIORAN: Füzetek ("Létezni annyi, mint múltat fabrikálni (ön)magunknak" (364. o., II/15. m.)
LARS CLAUSEN
CONRAD említve II/161
CRAIG: Über die Deutschen
A. L. CROUTIER: Harem - Die Welt hinter dem Schleier
CSAADAJEV említve I/292. m.
CSÁTH Géza említve: „Nagyapám boncolta Csáth Gézát szegényt.” (Váli Dezső írja, hogy "Másik fia a nagyapám, Dezső, aki Csáth Gézát boncolta Szabadkán." (I/240. m.)
CSEHOV, A. P. említve I/289. m.
CSELÉNYI BÉLA költeménye: Apám /2/ (Madárbüntető c. kötet) (I/303. m ,287. o.)
CSOKONAI VITÉZ Mihály említve: „Csokonai Mihály” I/288. m.
MARY DALY: Beyond God the Father (Jenseits von Gottvater, Sohn und Co.)(I/238. m.)
DANTE: említve: Isteni színjáték I/204. m.,+ torzítva: „Aki itt belépsz, hagyj föl minden reménytelenséggel” (I/290. m.);
DARVASI LÁSZLÓ szóbeli közlése
DEFOE említve „kölcsönkért Robinson” I/292. m.
DEGRÉ Alajos: neve említve
DETLEV (von Liliencron ?) említve I/248. m.
DEUTSCH-STIX, JANIK: Hauptberuflich Vater
DICKENS említve II/161, Copperfield Dávid említve I/288, II/147
WALTER DIRKS: Unser Vater und das Vaterunser
„DOSZTOJEVSZKIJ-mondat” említve I/306. m.
DUMAS fils említve II/139
DYER, Georg említve: "Georg Dyer regénye" I/324. m.
GÜNTHER EICH: Die Maulwürfe
HARALD EGGEBRECHT szóbeli közlése
ERDÉLYI JÁNOS: Jókai Mór
AGNES ESTERHÁZY grófnő (Hg.): Das lasterhafte Weib
ESTERHÁZY MIKLÓS: Meine Erlebnisse und Eindrücke
ESTERHÁZY PÉTER: Hahn-Hahn grófnő pillantása, Egy nő, Fancsikó és Pinta (I/40., 56. o.), A szív segédigéi, Hrabal könyve (Nyilas csillagkép alakjában Zeusz egére jut („mutatkozni fog újra és új- ra” – 235. o., I/238. m), ahol – a Hrabal könyvében szaxofonozó Úristenre utalva – „akár egy kiegyenesített szaxofon (…) a fejét is meghajtja, nehogy be- verje a menny boltozatába.” (342. o., I/371. m.). ), Pápai vizeken ne kalózkodj! Termelési-regény, Függő, Ki szavatol a lady biztonságáért?, Fuharosok, Kis Magyar Pornográfia, Bevezetés a szépirodalomba; Ismerkedés egy apával (In: Korunk, 1998. X. évf. 11. sz., I/324. m.), CSOKONAI LILI álnéven: Tizenhét hattyúk, Búcsúszimfónia (A gabonakereskedő) (Pútakesz: EP a Búcsúszinfóniában is leírja a dalt) : "Putakesz, putakesz, ot lakom én, ot csinál a tejet tehén meg én, a tehén lápa közt van egy kepel, melyet a tej végett cupfolni kell." II/139, 176, 180
ESTERHÁZY JÁNOS: Die Familie E. stb.
EFIM ETKIND
EZEREGYÉJSZAKA említve „Nagyapám bírta az Ezeregyéjszaka teljes kiadását, egy igazi raritás, Londonból hozta, Sir Richard Francis Burton fordítása” II/12
MORDECHAI FEINGOLD szóbeli közlése
FEJTŐ FERENC
FÉNYES Elek említve I/265. m.
Egy mondat FERRERI filmjéből (I Love You, 1986), Christopher Lambert játszik benne
FICHTE említve I/304. m.
JENS MALTE FISCHER
FLAUBERT említve II/157
ANDREA FRIEDRICH: Was man über die Känguruh wissen muß
GÜNTHER BRUNO FUCHS: Fibelgeschichten (Ein Kaiser lebt weiter, Ein Riese muß immer aufpassen)
GABORIAU említve: „Gaboriau detektívregényei” II/90
DMITRIJ GALKOVSZKIJ: Unendliche Sackgasse
GARACZI LÁSZLÓ: Pompásan buszozunk! 7. oldaláról,„Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal, több helyen átszaggatja a papírt…” , HC-ben torzítva: „…a kezdőbetű több helyen átszaggatja a papírt, ezzel a fergeteges és grandiózus D-vel nem tanácsos viccelődni….” „Aki egyszer találkozott apám D-jével, más szemmel néz rá, ez az ember még sokra viszi…”) (II/133., 578. o.)
GÁRDONYI Géza említve : Bornemissza Gergő, Vicusak, Egri csillagok II/147
SIGFRIED GAUCH: Vaterspuren
GERHARDT, Paul említve: "Paul Gerhardt zsoltároskönyve" II/7
LEOPOLD GINZBURG: Sprüche der Väter (Dem Andenken seines in Gott ruhenden hochherzigen Gönners des wirkl. Geheimraths Herrn Samuel Poliakow in dankbarer Verehrung vom Verfasser)(I/250. 354. m.)
NATALIA GINZBURG: Familienlexikon, The Things We Used to Say (I/250. 354. m.)
CARLO GINZBURG
GOETHE: (neve többször említve), Életemből: költészet és valóság; II/47, 127, Minden forradalom origója az „üresség”, melyben egyszer csak kényszeresen önmagunkra pillantunk, írja a fiatal Goethe apjának;” II/110;
WITOLD GOMBROWICZ: Testamentum (I/304. m., II/15. rész)
NILÜFER GÖLE
GÖRGEY GÁBOR: Galopp a Vérmezőn (Nuszbaum-jelenet, II/132. m., 573., 574., 575.,576., 577. o.)
GOTHÁR PÉTER
ANTHONY GRAFTON: Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote
GRANASZTÓI GYÖRGY
GRANASZTÓI PÁL: Liane
GRASS
ROBERT GRAVES, VÁRADY SZABOLCS mesélte
GREENBLATT: Schmutzige Riten
GRILLPARZER: Tagebuch auf der Reise nach Konstantinopel und Griechenland
GRIMM testvérek említve I/302. m.
VALENTIN GRÖBNER szóbeli közlése
GYÖRE BALÁZS írása, Krízis: „Egyetlen lényeges kérdés van: meg tud-e az ember bárkit is szeretni itt a földön, élete során? Meg tudja-e szeretni a szüleit, gyerekeit, feleségét, a szomszédját, barátait? Régi tanárát?” (286. o., I/301. m.)
HAJNÓCZY Péter említve: „Anyámból ömlött a vér, mint egy Hajnóczy-novellából” (I/367. m.)
THOMAS HARDY: A weydoni asszonyvásár
HC CD-borító
PETER HÄRTLING: Vater
HAUFF említve I/302. m.
HAYDN
JOHANN PETER HEBEL: Schatzkästlein
HERBERT HECKMANN: Wie es dazu kam...
HEGEL említve I/353. m.
HEIDEGGER, nem tudom, honnan (Esterházy megjegyzése), litera topik: Heidegger a Schellingről tartott előadásaiban ezt írja: "Micsoda az Isten egy ember nélkül? Az abszolút unalom abszolút formája. Micsoda egy ember Isten nélkül? Tiszta őrültség az
ártalmatlanság formájában." (Schelling értekezése az emberi szabadság lényegérõl) Esterházynál így fest Heidegger: "Mi egy Isten az Ember nélkül? Az abszolút unalom abszolút formája. Mi egy Ember isten nélkül? Az ártalmatlanság alakjában megmutatkozó tiszta őrület." (119. o., I/131. m.)
HELLER, Joseph említve: Catch 22 (A 22-es csapdája) I/311. m.
HELMUTH HEISSENBÜTTEL: Ich will nicht über meinen Vater schreiben
ROLAND HENGSTENBERG: Wieso und wie bewahren Insekten einen ruhigen Blick auf die Welt?
ECKHARD HENSCHEID: Beim Fressen beim Fernsehen fällt der Vater dem Kartoffel aus dem Maul
HOMÉROSZ: említve: Odüsszeia (I/183. m.) + idézet: "Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját", „Homéri kacaj” II/94
, „leleményes Odüsszeusz"; „Tiszta Pénelopé, anyánk egész életében várakozott, várta apánkat” II/190 (Odüsszeia) II/165

HORVÁTHNÉ (langalló stb.)
HÖLDERLIN, egy édesanyjának szóló levélből
BOHUMIL HRABAL: Levelek Áprilkának
PEER HULTBERG: Requiem
A. HUXLEY: Szép új világ
Ismeretlen szerző: 119. o., I/131. m. „Uram, mindig mellettem voltál…” (torzított változat; Lábnyomok címen katolikus szöveggyűjteményekben megtalálható)
JAECKEL: Du bist doch mein Vater
Jeles András (?)
VENEDIKT V. JEROFEJEV: Moszkva–Petuski (I/220., 221.m., 217,218, 219, 220. oldal)("Üvegből inni a vodkát - de magában -, ez nem más, mint a léleknek gyötrelme és hiábavalóság. A vodka és a kölni keveréke már némileg szeszélyes hatású, ám a pátosz ebből is hiányzik. De egy pohár 'Kánaáni balzsam'-ban szeszély is van, meg gondolat és pátosz is, sőt ezenfelül egyfajta metafizikai utalást is tartalmaz….", Jerofejev pedig Goethe szövegét használja)
JÓKAI említve: Jókai-összes II/139, Jókaitól említve: Tímár Mihály (Az arany ember), Baradlayak (A kőszívű ember fiai), „Jókai-hős” ? („fű nem termett a lába nyomában”) II/97
JAMES JOYCE: Ulysses (egy szó) (I/207. m.)
JOCHEN JUNG baráti közlése (állítólag egy Heine-idézet, kerestem, nem találtam meg)
ERNST JÜNGER: Das abenteuerliche Herz
FRANZ KAFKA: Levelek apámhoz; (szövegben említve a neve)
KANT említve II/86
KATONA JÓZSEF: Bánk bán ; említve: „drámai Tiborc-monológ” II/47, Biberach II/7 (Bánk bán)
KAVABATA YASZUNARI: Hóország
WIM KAYZER
KEMÉNY ISTVÁN költeménye, Hideg c. verseskötetéből (II/48. , 419. o.)
PAUL KERSTEN: Apám hétköznapi halála
HERMANN KESTEN: Meine unehelichen Söhne
KERTÉSZ IMRE
Kindlers Neues Literaturlexikon über Joseph Conrad und Cheever?
DANILO KIŠ: (I/24. m.) A holtak enciklopédiája, Interjú Gaby Gleichmann-nal
TOM KLAUS: Wenn Fater zuviel trinkt
OTTO KLEMPERER: Sagen Sie doch einfach Otto. Anekdotisches
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb: neve említve
LESZEK KOLAKOWSKI: Ha nincsen Isten… avagy A vallásról, az Istenről, az ördögről, a bűnről és egyéb nyugtalanító vallásbölcseleti kérdésekről (I/91. m.)
FRITZ KORTNER: Aller Tage Abend
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Édes Anna (II/45, 400. o.); Édeasapám (I/241. m., 237. 238. 239. o.), említve: Esti Kornél (I/231. m.
„Kosztolányi família” (I/240. m.)
KÖLCSEY Ferenc: említve:Himnusz , „Isten áldd meg a magyart!” II/26 ,176
KARL KRAUS
KRÚDY GYULA: A XIX. század vizitkártyái; említve: I/281. m.
KULCSÁR EMIL: Majk
Kuroli László (?): „A költő halála” – csáthirat – In: Új Forrás, 2002. 1. sz.
„Nem rossz, hanem lassú, lassú a tartása. A fejét is meghajtja, nehogy beverje a menny boltozatába.” I/371. m.: „Mégis: valaki kileste, édesapám bandukol. Szinte húzza magát maga után. Hajlott, akár egy kiegyenesített szaxofon. Nem rossz, hanem lassú, lassú a tartása. A fejét is meghajtja, nehogy beverje a menny boltozatába.”
„Vajon itt Kuroli vette el ezt a két mondatot Esterházytól, vagy fordítva, esetleg mindketten Csáth Gézától?”
Milan KUNDERA: Halhatatlanság (torzítva, 204. o., I/204. m.), "Az egyetlen dolog...")
LA BRUYÈRE: Die Charaktere (Gerhard Hess fordítása)
RENATE LACHMANN: Fiktion und Gegenfiktion: Die Provokation des Mimetischen im Diskurs der Phantastik
CHRISTINE LANDFRIED: Parteienfinanzierung und innerparteiliche Demokratie
LÁNG GYÖRGY: Haydn
JOHN LEE: Auf der Suche nach dem Vater
LEIBNITZ említve: „LEIBNITZ-idézetekkel” I/342. m.
LENGYEL DÉNES: Régi magyar mondák (a jegyzék szerint). Valójában: Kuruc-e vagy labanc? (Teremi népmonda) In: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból, I/22. rész, 23. o.) (valamint lásd még szigiri kommentjét)
WOLF LEPENIE szóbeli közlése(i)
Lőcsei Krónika említve II/54
LUTHER Márton említve I/248., 252. m.
MALACKA (művésznév)
GOLO MANN: Erinnerungen und Gedanken
KLAUS MANN: Fordulópont. Tudósítás egy életről
THOMAS MANN, valami (EP), említve: neve, „Buddenbrookok” I/336. .m.
MANUELA: Schuld war nur der Bossa Nova
MÁRAI SÁNDOR: Egy polgár vallomásai, Naplók; említve: „Derűs és csendes. Az úr ritka példánya, gondolja Márai.” „Márai figyelmezteti. – Ma még tanúk vagyunk, de holnap már vádlottak lehetünk.” II/104
MARCZALI HENRIK: Mária Terézia
GABRIEL MARCEL
MARRYAT, Frederick említve: Marryat kapitány, Kísértethajó II/93 (Frederick Marryat: The Phantom Ship) II/94
„MARX-theóriáknak” említve II/47;
MATTHÄUS
FRANK McCOURT: Angyal a lépcsőn (II/126. 133. 139. 142. 167. 176. rész)
MERÉNYI-BUBICS: Herczeg Esterházy Pál nádor
MÉRŐ LÁSZLÓ: Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája (I/345. m., 317. o.)
MIKES Kelemen „említve” „Rákóczi fejedelem rodostói sorstársának arcképét” II/97
HENRY MILLER: Plexus
MISE szövege: „benedicat vos omnipotens Deus, keresztvetés, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen” II/75, „dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Híveim az Úrban.” (a r.k. szentmise állandó részei latinul)
MOLNÁR Ferenctől említve: Boka, Nemecsek II/147(A Pál utcai fiúk)
Morning Post említve II/12
PETRA MORSBACH: Plötzlich ist es Abend
MOZART
MÓZES
A budapesti Múzeum Étterem főszakácsának szóbeli közlése
NABOKOV: Ada oder Das Verlangen, Szólj, emlékezet! (I/266. rész) (litera topik:I/206./207/ 208, o. 206. m.) ?
NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA említve: Nagy Enciklopédia (XVIII. Század) „Dieu”-fejezet volt, mely Voltaire-től származik II/94, „ a szabadtéri árnyékszékhez vezető sáros, agyagos ösvényt pedig gondosan kikövezték megfelelő méretű, nehéz bőrkötéses könyvekkel – a Dieu-n lépkedtek…” II/95; (Nagy Francia Enciklopédia 1751-1780)
NÁDAS PÉTER
STEN NADOLNY: Die Entdeckung der Langsamkeit
NIETZSCHE említve II/86
NIZAMI: Leila und Madschnun
Cees Nooteboom: Berliner Notizen
HANS ERICH NOSSACK: Privatbesitz. Durchgang verboten
OE KENZABURO: Eine persönliche Erfahrung
Olcsó Könyvtár-sorozat , Stendhal, Balzac, Turgenyev , Flaubert, Basch Lóránt , „Húsz darab könyvet is el lehet rendben helyezni, ám szabályszerűen. A százados nem hitt a szemének, amikor ellenőrzéskor földerítette ezt a kicsiny, de intelligensen karbantartott munkáskönyvtárat.” II/157;
ORAVECZ IMRE: Halászóember c. kötetből: Ló (I/308. m.,291. o.,betoldás: az Oravecz-vers nem árulja el a ló nevét. Esterházynál a ló neve: Imre.), A hír vétele (I/205. m.,206. o.); Egy földterület növénytakarójának változása c. verseskötetből a Tizennyolcadik század c. vers (I/46. m., 58. o.)
ORTEGA idéz valakit (elfelejtettem kit, talán egy görögöt)
GEORGE ORWELL Henry Millerről, New English Weekly
SAMUEL OSHERSON: Männer entdecken ihre Väter
JÜRGEN OSTERHAMMEL
Ottlik Géza: Szebek Miklós alakja több elebeszélésében is szerepel (II/130., 572. o.)
PAPP ENDRE (BANDI)
RENATO PASTA: In Search of Books and their Readers
OSKAR PASTIOR
PÁZMÁNY PÉTER "Mely üdvösséges a magunk ismérése" című prédikációból, Forrása: (PP összes művei VI, 1903., Pázmány prédikációi, 84–85.) u.ez: PP művei, Magyar Remekírók 1983., 621. oldal.); neve említve I/ 199. m.,I/ 345. m., II/130
PÉTERFFY IDA: Kis történetek nagy zeneszerzőkről
JOSEF PIEPER: Über Thomas von Aquin
JOHN M. PRAUSNITZ: Thermodynamik, Merkur Heft 12
PUSKIN említve „… a rostélyost nem őróla nevezték el, sem a Puskin utcát” II/34
Pútakesz (EP a Búcsúszinfóniában leírja a dalt) II/176, 180
RABELAIS, Francois említve: Gargantua (Gargantua és Pantagruel)
GERO VON RANDOW Ursula Pia Jauch-ról: Jenseits der Maschine - Philosophie, Ironie und Ästhetik bei Julian Offray de la Mettrie (1709-1751), Die Zeit 3/12/98
RAPAI ÁGNES: Örök mondóka (Zadarnál a tenger c. kötet)(torzítva, I/268. m., 262. o.), "A vers mindegyik sorához Esterházy hozzáfűzött egy-egy szót, amely kijelentő mód 3. személyben ismételte meg az eredeti sor(ok) felszólító mód 2. személyű állítmányát, és ezzel mintegy betette a versbe az ISTEN HANGJÁT (a sors végzetét), ami egyébként amúgy is benn van a versben a legvégén"
HANS WERNER RICHTER: Blinder Alarm
EBERHARD RIETH: Az alkoholizmus – betegség? Bevezetés a függőség problémáiba alkoholfüggők, családjaik és segítők számára
RILKE
JENNIFER E. ROBERTSON: Takarazuka. Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan
Robin Hood említve : Little John I/188. m.
ROSTAND, Edmond említve: Cyrano de Bergerac I/182. m.; „Sasfiókkal – „L’aiglon, ahogy a Rostand-darab említi.” II/7;
JOSEPH ROTH: Zipper und sein Vater (I/292. m.)
SAINTE-BEUVE, Charles Augustin említve II/7
SAINT-EXUPÉRY említve: A kis herceg II/161
OTTO SANDER szóbeli közlése
BARBARA SANDER szóbeli közlése
SASSY „AIGLON” ATTILA említve "Aiglon-levelek" II/104 (Sassy 'Aiglon' Attila képzőművész)
SCHATZMANN: Die Angst vor dem Vater (Der Fall Schreber)
PETER SCHNEIDER: Vati
SCHOPPENHAUER említve II/86
INGO SCHULZE: A boldogság 33 pillanata (I/275. m., 268. 269. o.)
JULIAN SCHUTTING: Der Vater, Interview mit Herbert Glossner, in: Deutsche Väter, Loccumer Protokolle 6/1981
SHAKESPEARE, William: neve említve: II/68; A makrancos hölgy említve I/188. m., Petruchio (A makrancos hölgy, I/188. m.); Hamlet anyja (I/234. m.), Sírásó a Hamletből (I/288. m.)
BARBARA SHERBERG: Das Vater-Sohn Verhältnis in der griechischen und römischen Komödie
Spectaculum 46 (Gespräch mit G. Tabori aus Anlaß der Premiere von »Mein Kampf«)
Sprüche der Väter
SIXTUS herceg említve: „A levelet Sixtus herceg a könyvében megjelentette, 277. oldal” II/101 (Sixtus-levél: 1917. márc. 24., Károly osztrák császár különbéke-kísérlete)
„Spectatort lapozgatja” II/42
SPENCER említve I/304. m.
MANDYAM V. SRINIVASAN: Active Vision
STAUD Lajos említve II/101
STENDHAL: említve: A pármai kolostor, "az a jelenet, amikor Fabrice néz ki a cellájából", Stendhal-regény I/43, II/157
STEVENSON, Robert Louis említve: Jekyll, Hyde (Dr. Jekyll és Mr. Hyde)
EZRA N. SULEIMAN: How are you?
SWEDENBORG említve II/63
SZABÓ MAGDA: Ókút; Régimódi történet (torzítva, I/175. m., 170. o.; I/179. m., 173. o.; I/181. m, 174. o.), szereplők: Rickl Mária , Stenczinger Géza + lánynevek (ezt én találtam :)
SZATHMÁRY László ? „Mert ahogy Berényi László A gyufa története című hézagpótló könyvében olvastam, nem szerettek az urak szivarra gyújtani az akkor használt kénes gyufákkal.” II/7 (csak ilyen könyvet találtam: SZATHMÁRY László, A gyufa története a XIX-ik század végéig)
SZÁSZ BÉLA: Minden kényszer nélkül: egy műper kórtörténete
SZÓKRATÉSZ említve : „Szókratész kakastartozása” II/156;
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Esterházy Pálról.
GEORG TABORI: Mein Kampf
TOLSZTOJtól említve: „Karenina Anna”
TÓTH IMRE: Die nicht-euklidische Geometrie in der »Phänomenologie des Geistes«
TOYNBEE, nem tudom, honnan
Trophaeum Nobilissimae ac Antiquissimae Domus Estorasianae
TURGENYEV említve II/157
Uccelo, Paolo: "Oh che dolce cosa è questa prospettiva! (95. o., I/88. m.. Ez Paolo Uccello mondása, amelyet Giorgio Vasari adott tovább az utókornak.)
JOHN UPDIKE: A Kentaur (I/370. m.)
JOHANNES URZIDIL: Väterliches aus Prag und Handwerkliches aus New York
VÁLI Dezső: „Nagyapám boncolta Csáth Gézát szegényt.” (Váli Dezső írja, hogy "Másik fia a nagyapám, Dezső, aki Csáth Gézát boncolta Szabadkán." (I/240. m.)
Interjú MARIO VARGAS LLOSA-val
VARGA DOMOKOS: Kutyafülűek
VERNE említve: „Verne regényei” II/90
VOLTAIRE említve „Voltaire helyett Moltkét írtak” II/36; Nagy Enciklopédia (XVIII. Század) „Dieu”-fejezet volt, mely Voltaire-től származik II/94, „ a szabadtéri árnyékszékhez vezető sáros, agyagos ösvényt pedig gondosan kikövezték megfelelő méretű, nehéz bőrkötéses könyvekkel – a Dieu-n lépkedtek…” II/95
VÖRÖS ISTVÁN: A csodaöreg
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: említve: Zalán futása
Daniel Vulcu, párizsi ro szerző drámájából "idéz" a 224. oldalon. Az Emberhalászat címűből (?) (litera topik)
PETER WAPNEWSKI
PAUL WATZLAWICK példája, említve I/209. m.
BENJAMIN LEE WHORF: Sprache, Denken, Wirklichkeit
WILFRIED WIECK: Söhne wollen Väter
GABRIELE WOHMANN, két szó
HANS WOLLSCHLÄGER: Die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem
CONRAD ZIEGLER: Goethes Vater als Erzieher
ZOLA, Emile említve: „Zola Emilt” I/298. m., Mouret abbé (Mouret abbé vétke, I/298. m.)
ZRÍNYI Miklós (említve I/5, 289. m., 360. m.)

Egy főúri műgyűjtemény kincsei ,Gilbert Collection, Somerset House, London "Aranyozott ezüst, trébelt, öntött cizellált és vésett. Az edénytest nagyméretű gyöngyházkagyló. Ékkövei: ametisztek, rubinok, gyöngy díszítéssel. Magasság 54,5 cm Tá. 15,5 cm"
http://www.imm.hu/kiallitasok/gilbert_collection3.html
87. oldal: " Meglazult a nautiluszkagylós díszserleg (Németország, XVII. század második fele; aranyozott ezüst, trébelt, öntött, cizellált díszités). + "más szférákból is megjelennek tárgyak a 32. részben, melynek ez a 77. rész a rejtett folytatása, például "kockás flanelling", ami Oravecz Halászóember-éből, Oravecz Péter ruhái közül került ide." (litera topik)

„Az 1765. évből van egy gúnyirat,…E. püspök maga hasznát nézi, Nemes ifjúságnak a szájába teszi. Hogy ostoba legyen, maga észre veszi, Sok titkos bűneit ekképpen tetézi. Vigyázz Dézmájának szaporodására., Menne ki belőled a Lélekző pára, Hogy meghűlt tetemed fordítnák hátára.” (MAGYARORSZÁG' néhai DIOETALIS PASQVILUSA (1765-ben .) II/110

A HC I/54. mondata (68. o.):
„Mi a különbség édesapám és az Isten közt? A különbség jól látható: Isten mindenütt ott van,
ezzel szemben édesapám is mindenütt ott van, csak itt nincs.”
Angolul: „What is the difference between my father and God? The difference is there for all to see: God is everywhere, while my father too is everywhere, except here.”
E.P. itt egy régi angol aforizmát használt. Mindössze az eredeti „X
professzor”-t vagy „X doktor”-t cserélte ki „édesapám”-ra.
Egy doktoros variáció:
„What is the difference between Dr.X and God? Goes an old joke about a prominent scientist. The answer: „God is everywhere while Dr.X is everywhere except in his lab.”
(HHMI BULLETIN : No Time for the Bench June 2003
http://www.hhmi.org/bulletin/pdf/june2003/Inter.pdf)
Egy professzoros:
"What is the difference between God and Professor X?’ ‘God is everywhere, while
Professor X is everywhere but here.’
…the historian J.J. Lee’s statement that we have a poverty of thought about Irish society…the ‘overlyfragmented disciplinary approaches’ and the lack of ability to synthesise varieties of experience 2 (Lee 1989, 562—643).
He missed one, if a recent notice on a university student bulletin board is anything to go
by: ‘
KANE, E (1995) The Power of Paradigms: Social Science and Intellectual Contributionsto Public Discourse in Ireland, in O.Dowd, L (ed.) On Intellectuals and Intellectual Lifein Ireland: International, Comparative and Historical Contexts. Belfast: Institute of IrishStudies, The Queens University of Belfast
http://www.anovasofie.net/vl/countries/ireland/overview.php

Megfejtendők, mire gondolt EP?: ("befagyott Balaton" szerintem Jókai: Az arany ember, "egy londoni nyomornegyed" nekem Dickens: Copperfield Dávid...
„amiről a könyv szól, párálló lovak, ködös reggelek, egy püspöklila katolikus szemvillanás, a befagyott Balaton, egy londoni nyomornegyed, egy csendes-óceáni sziget valószerűtlen egyedisége” II/147;

Egyéb művészeti ágak:

 Lehman-gyűjtemény (I/240. m.), Richard Wagner (I/240. m., 288. m. Bölcs Náthán, I/202. m.), Beethoven (I/241. m.); Fats Domino (I/245. m.); Somló Tamás (I/245. m.); Mozart (I/245., 288. m., 349. m.), Kis éji zene (I/349. m., Kocsis Zoltán (I/255. m.), Rolla János (I/255. m.), Megyik-rajzok (I/290. m.), Laokoón-csoport (I/297. m.), John Lennon (I/305. m.m), Dürer-repró; Haydn (I/349. m.), Beethoven, Schubert (I/349. m.), Joseph Haydn (I/182. m., II/86); Giorgione: Alvó vénusz; Tizian (Tiziano); "szürkében tartott Váli-kép szürke részlete" (Váli Dezső I/204. m.);Három a kislány (Schubert, I/204. m.); Buchenwald (Gustav Klimt kép); „kékszakállú hercegék” (Bartók Béla - Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára), Houdini, Piero della Francesca (I/274. m.), Jeanne Moreau, TV-műsorokat sorol: Csínom Palkó (film), A kőszívű ember fiai (film) (I/324. m.), Rodolfó, Tóth Menyhért; Greta Garbo II/46; Ghirlandaio, Pollaiuolo II/68; körhinta, Törőcsik Mari, Soós Imre II/95; Jean Gabin II/100; Jávor Pál II/103, 104; Vittorio de Sica, Színházi Élet, Egyed Zoltán lapja II/125;„Ez a pohár Mányoky (sic!) Ádám édesanyjáé, Deli Rózáé volt” II/140; Gregory Peck II/141;Rákóczi hadnagya, film, Bitskey Tibor II/147; Két félidő a pokolban c. film; Rákóczi-induló, „Ez lelkesíti csatára a magyart” (Föl, föl vitézek) II/176; "Roddy McCorley énekelte, a Radimekkorlit, vagy a Kevin Barryt, Kevinberrit", „Jangrudi mekkorli gőztudáj Andöbridzs ettúm tudáj” ("young Roddy McCorley goes to die on the bridge of Toome today", Roddy McCorley dala) II/176; Kevinberri II/180;

Mitológiai alakok, legendák, népmesék hősei:Oidipusz (I/199. m.), Zeusz (I/370. m.); „Enyém a Csaba királyfi meg a csillagpor – ír-ta –, az öcsémé a hétmérföldes csizma, a húgunké meg a tetanuszoltás(ha-ha-ha).” II/139;

Biblia: „Busmant vetettetek, konkolyt arattatok.” (I/250. m.); „porból vagyunk és porrá leszünk” (I/346. m.), ? „Földi Állat” (I/256. m.); „…szétvált mint a Vörös-tenger” II/26; Lucifer (több helyen); ; „Péter árulását, dico tibi, Petre (ez még latin), mondom neked, Péter, mielőtt a kakas szólna, háromszor fogod eltagadni, hogy ismerte.” II/78, Cantavit Callus (sic! gallus) (megszólalt a kakas) II/78; Bábel tornya (543. o.); Miatyánk, Üdvözlégy, Paradicsom II/180

Egyebek (tudósok): Anatol Rapaport (Tit for Tat), "Neumann Jancsi", Gauss, Manfred Milinski, Leibnitz; Kempelen Farkas II/47; (Oskar ?) Morgenstern II/47; Brown-mozgás, Loschmidt-szám, Avogadro-szám,  II/152

A történelmi személyeket, politikusokat - egyelőre - kihagytam.

...................................................................................................................

abaza mona ady endre ahmatova anna al andalusi ibn hazm andersen hans christian anderson sherwood apor péter aquinói szent tamás ashmead bartlett ellis al azmeh aziz bajcsy zsilinszky balzac báránszky lászló barolsky paul barthelme donald basch lóránt benjamin walter berzsenyi dániel beyrer klaus biblia bly robert bodor ádám borges bornemissza péter brehm burton richard f calvino italo camus chamisso adalbert chandler raymond charms daniil charteris leslie chesterton g k ciano galeazzo cioran emil clausen lars conrad joseph craig gordon cruotier a l csaadajev pjotr csáth géza csehov cselényi béla csokonai daly mary defoe daniel degré alajos deutsch stix janik dickens charles dirks walter dosztojevszkij dumas alexandre fils 1824 1895 dyer georg eich günter eggebrecht harald erdélyi jános esterházy agnes esterházy miklós esterházy péter esterházy jános etkind efim ezeregyéjszaka feingold mordechai fejtő ferenc fényes elek fichte johann gottlieb fischer jens malte flaubert gustave friedrich andrea fuchs günther bruno gaboriau émile galkovszkij dmitrij garaczi lászló gárdonyi géza gauch sigfried gerhardt paul ginzburg leopold ginzburg natalia ginzburg carlo goethe gombrowicz witold göle nilüfer görgey gábor gothár péter grafton anthony granasztói györgy granasztói pál grass günter graves robert várady szabolcs greenblatt stephen grillparzer franz grimm gröbner valentin györe balázs hajnóczy péter hardy thomas härtling peter hauff wilhelm hebel johann peter heckmann herbert hegel heidegger martin heller joseph heissenbüttel helmuth hengstenberg roland henscheid eckhard homérosz hölderlin friedrich hrabal hultberg peer huxley aldous jaeckel karin jerofejev venedikt v jókai mór joyce james jung jochen jünger ernst kafka franz kant i katona józsef kavabata yaszunari kayzer wim kemény istván kersten paul kesten hermann kertész imre kindlers neues literaturlexikon cheever john kiš danilo klaus tom klemperer otto klopstock f g kolakowski leszek kortner fritz kosztolányi dezső kölcsey ferenc kraus karl krúdy gyula kulcsár emil kundera la bruyére jean de lachmann renate landfried christine láng györgy lee john leibnitz g w lengyel dénes lepenie wolf lőcsei krónika luther m mann golo mann klaus mann thomas márai sándor marczali henrik marcel gabriel marryat frederick marx mccourt frank merényi lajos bubics zsigmond mérő lászló mikes kelemen miller henry molnár ferenc morning post morsbach petra nabokov nagy francia enciklopédia nádas péter nadolny sten nietzsche friedrich nizami nooteboom cees nossack hans erich oe kenzaburo oravecz imre ortega y gasset josé orwell george osherson samuel osterhammel jürgen ottlik géza papp endre pasta renato pastior oskar pázmány péter péterffy ida pieper josef prausnitz john m puskin alekszandr sz rabelais francois randow gero von jauch ursula pia rapai ágnes richter hans werner rieth eberhard rilke r m robertson jennifer e robin hood rostand edmond roth joseph sainte beuve c a saint exupéry antoine de sander otto sander barbara sassy aiglon attila schatzmann morton schneider peter schopenhauer schulze ingo schutting julian shakespeare sherberg barbara spectator 1711 1714 spencer herbert srinivasam mandyam staud lajos stendhal stevenson robert louis suleiman ezra n swedenborg emanuel szabó magda szász béla szókratész szörényi lászló tabori georg tosztoj l ny tóth imre toynbee arnold trophaeum nobilissimae ac antiquissimae domus estorasianae 1700 turgenyev ivan ucello paolo updike uzridil johannes váli dezső vargas llosa mario varga domokos verne jules voltaire vörös istván vörösmarty mihály wapnewski peter watzlawick paul whorf benjamin lee wieck wilfried wohmann gabriele wollschläger hans ziegler conrad zola émile zrínyi miklós

30 komment

Címkék: robin hood esterházy péter biblia kosztolányi dezső marx ady endre vörösmarty mihály csehov hegel kundera balzac kertész imre jókai mór camus shakespeare dosztojevszkij kemény istván homérosz márai sándor hrabal goethe vörös istván nádas péter csokonai szabó magda borges rilke r m mann thomas hölderlin friedrich nietzsche friedrich nabokov heidegger martin huxley aldous tolsztoj l ny kafka franz chesterton g k molnár ferenc updike oravecz imre schopenhauer garaczi lászló ottlik géza bodor ádám katona józsef grimm voltaire hajnóczy péter mérő lászló stendhal krúdy gyula conrad joseph heller joseph hardy thomas szókratész pázmány péter defoe daniel joyce james swedenborg emanuel bajcsy zsilinszky gárdonyi géza kant i luther m spencer herbert zola émile flaubert gustave györe balázs calvino italo ezeregyéjszaka grass günter saint exupéry antoine de stevenson robert louis vargas llosa mario csáth géza abaza mona al andalusi ibn hazm anderson sherwood al azmeh aziz barolsky paul barthelme donald beyrer klaus bornemissza péter charms daniil cioran emil clausen lars cselényi béla daly mary dirks walter eggebrecht harald esterházy agnes esterházy miklós esterházy jános etkind efim feingold mordechai fejtő ferenc fischer jens malte friedrich andrea fuchs günther bruno gauch sigfried ginzburg leopold ginzburg natalia ginzburg carlo gombrowicz witold göle nilüfer görgey gábor gothár péter grafton anthony erdélyi jános granasztói györgy granasztói pál graves robert várady szabolcs greenblatt stephen grillparzer franz gröbner valentin hebel johann peter heckmann herbert heissenbüttel helmuth ortega y gasset josé hengstenberg roland henscheid eckhard hultberg peer jaeckel karin jerofejev venedikt v jung jochen jünger ernst kavabata yaszunari kayzer wim kersten paul kindlers neues literaturlexikon cheever john klaus tom klemperer otto kortner fritz kraus karl kulcsár emil la bruyére jean de lachmann renate landfried christine láng györgy lee john lengyel dénes lepenie wolf mann golo mann klaus marcel gabriel mccourt frank merényi lajos bubics zsigmond miller henry morsbach petra nadolny sten nizami nooteboom cees nossack hans erich oe kenzaburo orwell george osherson samuel osterhammel jürgen papp endre pasta renato pastior oskar péterffy ida pieper josef prausnitz john m randow gero von rapai ágnes richter hans werner rieth eberhard robertson jennifer e roth joseph sander otto schatzmann morton schneider peter schulze ingo schutting julian sherberg barbara suleiman ezra n szász béla szörényi lászló tabori georg tóth imre varga domokos wapnewski peter watzlawick paul wieck wilfried wollschläger hans ziegler conrad kölcsey ferenc zrínyi miklós rabelais francois charteris leslie degré alajos dickens charles chandler raymond rostand edmond ashmead bartlett ellis kiš danilo aquinói szent tamás hauff wilhelm dyer georg leibnitz g w bly robert csaadajev pjotr gerhardt paul lőcsei krónika chamisso adalbert berzsenyi dániel verne jules marryat frederick mikes kelemen ciano galeazzo staud lajos ahmatova anna basch lóránt andersen hans christian turgenyev ivan puskin alekszandr sz apor péter báránszky lászló benjamin walter brehm burton richard f craig gordon cruotier a l deutsch stix janik eich günter fényes elek fichte johann gottlieb gaboriau émile galkovszkij dmitrij härtling peter kesten hermann klopstock f g kolakowski leszek marczali henrik morning post nagy francia enciklopédia jauch ursula pia sainte beuve c a sander barbara sassy aiglon attila srinivasam mandyam toynbee arnold trophaeum nobilissimae ac antiquissimae domus estorasianae 1700 ucello paolo uzridil johannes váli dezső whorf benjamin lee wohmann gabriele dumas alexandre fils 1824 95 spectator 1711 14

A bejegyzés trackback címe:

https://evocatio.blog.hu/api/trackback/id/tr67512988

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

rapi · http://rapaiagnes.blogspot.com/ 2008.06.13. 10:29:54

Kedves kiscsiga, ez szép munka volt.

kacor kiraly 2008.06.13. 11:46:02

Mondjuk a blog ciével nem értek egyet.

Ugyanis pont az a gond, hogy Esterházy nem idéz meg senkit. Csak szimplán összevágja őket a saját neve alá. Az idézethez jelölés köllene, oda kellene írni az idézett szerző nevét.

rapi · http://rapaiagnes.blogspot.com/ 2008.06.13. 11:58:54

fourjack, miért tűnt el a literáról az Ajtó-ablak?
Oda is fel akartam rakni ezt a szép névsort, de nem találom a linkjét.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.06.13. 12:03:22

gondolkodunk az "Elrabolt írók" címen :)

rapi · http://rapaiagnes.blogspot.com/ 2008.06.13. 14:27:54

Szamárfül/murci,

nem hangzik rosszul az "Elrabolt írók" : )

De kérdezem én, hol van a könyvben Tolnai Ottó?
Úgy látom, kiscsiga, te sem találtad meg. : (

kacor kiraly 2008.06.14. 10:29:26

Nade Nádas neve is csak oda van írva, aztán mű cím egy szál se... meg hogy honnan konkrétan...

kacor kiraly 2008.06.14. 10:30:47

Az elrabolt írók nagyon jó...

kicsit hasonlít a szabin nők elrablásához...

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.06.14. 11:34:56

jó, lehet Elrabolt írónők c. poszt - rajtatok műlik, végül is ment meghívó, ha jól tudom, Fourjack..

kacor kiraly 2008.06.14. 19:09:35

írók és írónők megrablása

(mert ugye nem őket, hanem tőlük szöveget, és hát jóval több férfi szerző szövegét, mint nőét)

vagy szimplán:

írók megrablása

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.06.14. 19:59:05

nekem mindegy, a cím már megvan, ebből max alcím lesz :)
De a lényeg hogy lehet társulni!

Mahatma 2008.06.22. 06:48:40

Kedves kiscsiga,

fantasztikus ez a blog! És látom, hogy a putaszek cserkésznóta kottáját is felraktad! Kézcsók: Mahatma

Mahatma 2008.06.23. 04:04:47

Kedves kiscsiga,

kutyafutta Apor Péter idézetet talált:

litera.hu/object.82585bc7-bb67-44cf-8f32-6ec7fe9c8fe8.ivy

Mahatma 2008.06.23. 18:19:54

Kiscsiga, az nem létezik, hogy Jerofejev öt oldalát - mert ennyit idéz szó szerint a Moszkva-Petuskiból E. - Goethe írta!

kiscsiga (törölt) 2008.06.24. 10:07:40

Egy literás bejegyzés alapján írtam ezt oda, de szerintem ez nem azt jelenti, hogy Goethe írta, csak azt, hogy Jerofejev használta Goethe szövegét. Nem ellenőriztem, ennyiben lehet, hogy felelőtlenség volt megjegyezni. Ha valaki tudja, légyszi pontosítsa!

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.06.24. 19:37:28

kedves Mahatma! nincs kedve csatlakozni?

Mahatma 2008.06.25. 03:05:07

Lehetséges, hogy Goethe egy-két szavát esetleg mondatát idézi Jerofejev, mindazonáltal Esterházynál több oldalnyi szó szerinti átvétel van a Moszkva-Petuskiból. És hát a műfordítók szerzői joga is lezserül figyelmen kívül lett hagyva.

óðinn 2008.07.15. 11:40:25

Engem is érdekel, kiktől-honnan származnak a szövegek, ezért is várom a végeredményt, de nem kellene idecitálni vendégszöveg címén pl a Toldi-parafrázist, vagy a bibliai idézeteket, mert kicsit hiteltelenné teszi a dolgot.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.07.15. 16:39:44

kedves odinn, ez nem EP-vádirata: itt minden idézet, idézés szerepel! a hiteltelen szó használata azt sejteti, nem érti teljesen ezt a blogot...
De számítunk magára is!

oszizambo 2008.07.21. 12:20:08

Sajnos nem egy Nádas Párhuzamos történetek, elég gyenge regény 60 oldal levéltári leltárral. Akivel beszéltem a könyvről ezt a részt mind kihagyta, sajnos én nem.
Az új Esterházy könyv utolsó 20 oldala viszont remek, a többi sajnos itt is gyenge.

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2008.08.06. 16:54:30

Igen, talált süllyedt, ugyanarról a Malackáról van szó, aki egyébként Balog Judit színésznő...

egy kifejezést "idéz tőle" E.P. és ezt egy kalap alá sorolja olyan szövegekkel, (pl kosztolányi) ahol egy egész novellát NEM idéz, mert nincs kinn az idézőjel, nincs kinn, hogy kitől és honnan került a szöveg és hová konkrétan a HC-ben...

vagy a névlistában sincs, még az angol kiadásban sem (Jeles András) holott egy egész konkrét levelet "emel át" szószerint.

satöbbi.

Curval 2008.12.12. 00:47:23

És a két mottó: az egyik Márai Egy polgár vallomásának figyelmeztetése (hogy itt bizony mindenki a képzelet szüleménye), a másik pedig Goethe Vonzások és választások című kincsesbányájából (Ottilia naplójából) való.
Holnap azért ellenőrzöm... :)

szigiri 2010.04.06. 11:07:18

A Kuruc-e vagy labanc? forrása nem a Régi magyar mondák című Lengyel Dénes könyv, hanem a "Magyar mondák a török világból és a kuruc korból" címűben van, de a szerző stimmel. Annyiban, hogy a forrás ekként van megjelölve: "Teremi népmonda"

Megdöbbentő, hogy egy Jókai adoma is a "jámbor" jelzőt használja a pórul járt emberre, ugyanarra a mondatra. Lehet, hogy Lengyel Dénes is emelt, de még lehet Jókai is:) A jókais is vicces amúgy, még ha nemzetiségi keretbe is helyezte.

Miért mondják azt, hogy a tót nem ember? című

mek.niif.hu/05600/05663/html/jokai0017.html
süti beállítások módosítása