ha a blogunk NEM TECCENE...

Címkefelhő - a lényeg (klikk!)

Utolsó kommentek

Látogatók

Ezmiez?!

HU(ngarológia)

Akiket már 'kifiléztünk'

Ulickaja: Médea és gyermekei

2009.08.03. 23:25 kiscsiga (törölt)

Magvető, 2003; ford. V. Gilbert Edit és Goretity József; Eredeti cím: Медея и её дети

Moly ekultúra lobo

Olvasd oroszul (itt jó a családfa, a magyar kiadásban hibás)

6. "...úgy hatott, mintha valami élő Goya-portré lenne"

19. betlehemi csillag

26. "Ötöseik eltérő súlya ellenére az évzárón ugyanazt a jutalmat kapták: Nyekraszov sötétzöld, aranynyomatú, fedőlapján kalligrafikus feliratozású kötetét."

36. "Emlékszel, felolvastad nekem az Apostolok cselekedeteiből kedvenc részletedet, a homályos tükörről."

46. "egyáltalán nem római légionáriusra hasonlított, hanem Odüsszeuszra."

50. "Folyik a kis folyó a homokban, alámossa a partot, egy fiatal legény, egy vakmerő szélhámos, így kérleli főnökét..." dal?

76. Bogajevszkij, Ajvazovszkij (festők) (képek a karadagi sziklaszörnyekről)

77. "akik ha hallottak is Médeáról, akkor is csak a másikról, a mitikusról."

78. szakasztott Mary Poppins (P.L. Travers)

87., 92. Tyerentyij Ivanovics Vjazemszkij ?

88. Szolomon Szolomonovics Krim ?

91. Nagy Péter idejében betelepített németek

98. Nagy Sándor

99. sztálini pompa

102. "Ha fügefa alatt tartózkodott volna, tán magasabb rendűkinyilatkoztatást kapott volna, de az orosz körtefától nemigen lehetett többet várni." (Buddha)

103. "Ott, az Olümposz tetején éltek a cirkusz csillagai"

105. Brigitte Bardot

113. "a Bhagavat-Ghita bölcsessége és aza elegáns kínai tanítás, a ba-goa"

118. Bronzlovas paripája

124. "Akkoriban mindenki Okudzsavát énekelte"

125. Schubert dalai

129. Mása versében: "Kosárban úszik már a kisded, felfogja parti homokföveny" (Mózes)

132. Korszunszki Istenanya ikonja

133., 134. Osztrovszkij

134. Sztálin-barokk

143. Sztálin, Hruscsov

159. "Tizennégy évesen rajongott Paszternakért, imádja Ahmatovát, és titkon verseket írt titkos füzetébe."

165. "Ó, a tenger Hargiban" szól

166. "Az okos, a művelt Mása, aki az egész társaság ból elsőként kezdte Bergyajevet és Florenszkijt olvasni; aki a Biblia-, Dante- és Shakespeare-kommentárokat jobban kedvelte, mint az eredeti szövegeket; ... aki az amerikai vendégprofesszorral Ezra Poundról, egy olasz katolikus újságíróval meg a níceai zsinatról is el tudott beszélgetni, most hallgatott."

175. "De ezek mellett az értéktelen kincsek mellett a ládában benne volt még mindaz, amiről csak Robinson Crusoe álmodozhatott."

177. "Abban az évben egyre a zsoltárokat olvasgatta, egy-egy kathismát esténként, és amikor befejezte, újra kezdte. Zsoltáros könyve öreg volt, egyházi szláv nyelvű, még gimnazitsa éveiből maradt vissza. A másik, a görög nyelvű, ami még Harlampijé volt, nehéznek bizonyult számára, minthogy nem a pontoszi görögök nyelvén íródott, hanem modern görögön. Akadt a házban még egy párhuzamos, orosz-zsidó zsoltáros könyv is, múlt század végi, vilniuszi kiadásban, ez most két másik zsidó könyvvel együtt a láda mélyén hevert."

178. "A fiatalember, aki három könyvet szorongatott a hóna alatt" (A történetből összerakva ez a három könyv az orosz-zsidó zsoltáros könyv, a Szidur és a Tóra)

178-179. Szidur (a zsidóknak hétköznapi és szombati imarendjét tartalmazó imakönyv)

Ábrahám ivadékai

181. "Az itteni hegyek a Galileában lévőkre hasonlítanak - ismételgette Alekszandr Asotovics nyomán" ?

181. "Abban a könyvben, aminek részleteit zsidó nagykorúságának ünnepén mindenki másnál rosszabbul olvasta fel egy fél évszázaddal ezelőtt, lassan haladt." (Tóra)

zsdanovi publikációk

184. Sarko-féle zuhany; "A szanatórium vezetője, ez az idióta, azt hitte, hogy Sarko ukrán volt."

185. "közöld ezekkel a szamarakkal, hogy doktor Sarko úgy lopta a találmányát... Monjuk Botkintól, vagy Szpaszokukockijtól.. De még jobb, ha azt mondod, Pavlov akadémikustól."

186. "Közben már eljutott a Lévitákig. Ebben az öt könyv első két részéhez képest kevéssé érdekfeszítő, elsősorban lelkészeknek szánt könyvben majdnem a fele benne volt annak ahatszáztizenhárom tiltásnak, amelyen a zsidó életvitel alapul." (Tóra)

187. "Aztán felfedezte, hogy ennek a nehézkes törvénynek az általános vonásai, amelyeket még az Exódusban felvázoltak, majd a Talmudban egészen kidolgoztak, áttekintenek minden elgondolható és elgondolhatatlan szituációt, amelyekbe beleeshet az ember..."

190. Zsoltárok Könyve

Sztálin-kép

193. " ... Odüsszeusznak érezhette magát. Vagy talán még többnek is, minthogy Odüsszeusz, aki Trója alatt nem is sejthette, mennyi sok év eltelik még hazatéréséig, elég pontosan fel tudta mérni a távolságot, amely otthonától elválasztotta."  " Mindamellett Odüsszeusz kalandvágyó és vízi ember volt, és egyáltalán nem szalasztotta el azokat a lehetőségeket, amelyekkel elodázhatta hazatérését, és inkább csak úgy tett, mintha úticélja valóban az ithakai durva, királyinak mondott udvar, meg elöregedett és házias feleségének ölelése lenne."

194. Diana sírkamrája

197. "Uram, köszönöm, hogy nem hagysz magamra utamon, és elküldöd hozzám úti angyalaidat, mint Tóbiásnak..."

201. Sztálin

202-203. hatalmas vezér; tirannus (Sztálin)

211. Veszedelmes viszonyok (Choderlos De Laclos)

212. A pármai kolostor

213. Lázár szombatja, Virágvasárnap

219. Ripszime és Gajane (ikon)

Felhangzott az "Áldott a Te Birodalmad..."

Tízparancsolat

"Uram, szólíts magadhoz, mint Szepfórát, itt vagyok!"

224. madame Recamier pózában

226. "Mása felkapcsolta az asztali lámpát, és kivette a könyvkupacból a legelnyűttebbet, a vigasztaló Dickenst."

227. "Mása egei ismét megnyíltak, de kapui egyáltalán nem ott voltak, ahol szorgalmasan és tudatosan, hol Pascalt, hol Bergyajevet, hol a fahéjjal átitatott keleti bölcseketlapozgatva kereste őket."

232. "Ez elment vadászni, ez meglőtte... Ez az iciri-piciri pedig mind megette!" (Az orosz mondóka hogy szólhat?)

236. "Ott, a Boldogságok Könyvében mindenesetre elfelejtették kimondani, hogy boldogok a bolondok..." ?

238. Világtörténelem súlyos kötetei

239. "Azon az estén az érzékeny Alik hitet váltott, lemondva tisztes terveiről és elképzelt életrajzáról - amely két kedvenc hőse, Évariste Galois és René Descartes életrajzának keveréke volt - az orvostudomány javára."

Thomas Morgannak a harmincas években kiadott genetikai gyakorlókönyve

"Az egyedüli ötöst, amit küzdelem nélkül ért el, fogalmazásból kapta - Alekszandr Szergejevics nyújtott neki baráti jobbot. A Puskin korai lírája című téma Alik számára az egek személyes ajándékának tűnt."

240. Termat-tétel

242. "A kindulópontot ehhez V. I. Lenin munkái szolgáltatták, amelyeket az SZKP történetének kurzusához adtak ki kötelező olvasmánynak. Beleásta magát Marxba is, azután Hegelbe és Kantba, és így, visszafelé haladva eljutott a forrásokig: megszerette Platont."

243. "Brodszkij sem zárkózott el, hogy néha felolvassa az azóta Nobel-díjassá vált verseit."

"A szamizdat már felégette titokban a talajt, Szinyavszkijt és Danyielt letartóztatták, a "fizikusok" elváltak a "lírikusoktól", a titkos zóna pedig talán már csak az állatkerteket nem foglalta magába."

247. "Saját hangja nem tört még át, és különféle irányokba hajlott, hol Rozanov, hol Harmsz felé."

"kórusban citálták Brodszkijt: "Oly hosszan éltünk már együtt, hogy január másodika megint keddre esik..."

250. "A Fekete-tenger ismét szétvált, hogy átengedje a Kiválsztott Népet, ha nem is az Ígéret Földjére, de legalábbis el a soros Egyiptomból.

- Az Exodusban meg van írva ... hogy Mózes hatszázezer gyalogos férfit vezetett ki Egyiptomból. De az már sehol sincs megírva, mennyien maradtak Egyiptomban. Az ott maradottak egyszerűen megszűntek létezni. Hát azok, akik nem jöttek el Németországból a harmincas években, ők hol vannak most?"

258. "a vezér iránti paranoid odaadással." (Sztálin)

267. "Pénelopé módjára várta"

268. "Veszedelmes viszonyok, vagy mik..."

270. "kiméra-kentaur"

274. "Mint Jákob, aki két nővért vett el"  "Jákob bement a sátrába, magához vonta a nővéreket, a szolgálókat, ez volt az ő családja"

"megvalósulna Csernisevszkij nagy bordélya, Vera Pavlovna valamelyik álma." (Viktor Pelevin) ("Viktor Pelevin Vera Pavlovna kilencedik álma, amelyben Csernisevszkij Mit tegyünk? című regényére történik utalás." Goretity József: A kortárs orosz irodalom )

ahmatova_anna bergyajev_nyikolaj bhagavad_gítá biblia biblia_apostolok_cselekedetei biblia_mózes biblia_tóbiás_könyve biblia_tóra biblia_zsoltárok brodszkij_joszif buddha csernisevszkij_ny dante_a danyiel_nyikolaj_arzsak defoe_daniel descartes_rené dickens_charles florenszkij görög_mitológia harmsz_danyiil hegel homérosz kant_i laclos_choderlos_de lenin marx nyekraszov okudzsava pascal_blaise paszternák pelevin platón pound_ezra puskin_alekszandr_sz rozanov_vaszilij shakespeare stendhal szinyavszkij_andrej talmud tóra travers_p_l zsdanov

3 komment

Címkék: biblia marx lenin pelevin buddha hegel shakespeare platón homérosz talmud tóra görög mitológia stendhal defoe daniel pound ezra dante a pascal blaise bergyajev nyikolaj kant i dickens charles ahmatova anna bhagavad gítá descartes rené puskin alekszandr sz csernisevszkij ny brodszkij joszif biblia zsoltárok biblia mózes travers p l szinyavszkij andrej paszternák biblia tóra laclos choderlos de nyekraszov biblia apostolok cselekedetei okudzsava florenszkij zsdanov biblia tóbiás könyve danyiel nyikolaj arzsak rozanov vaszilij harmsz danyiil

A bejegyzés trackback címe:

https://evocatio.blog.hu/api/trackback/id/tr491281720

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.08.04. 13:16:21

jujj de jó!

khm bibltóbia_iás_könyve :P

kiscsiga (törölt) 2009.08.04. 14:37:32

Nem bírtam kivárni, míg Ulickaja lesz a KÉM-ed.

Pedig ilyet te szoktál elkövetni. :)
süti beállítások módosítása